صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۱۵ ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ (۰.۱۳) ۰ (۳۷.۸۹) ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱.۷۳ ۰.۵۷ ۵۲,۸۵۲.۲۴ ۶۸۳.۴۳
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۰.۶۴) (۰.۱) (۹۰.۵۶) (۳۰.۰۱)
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۲.۲۴) (۱.۵۸) (۹۹.۹۷) (۹۹.۷)
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰.۵۸ ۰.۱۶ ۷۱۱.۱۲ ۷۹.۵۹
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۰.۰۵ (۰.۹۶) ۲۱.۵۷ (۹۷.۰۳)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۰.۰۲) ۰ (۶.۵۱) ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۳۸) (۰.۶۹) (۷۴.۹۳) (۹۱.۹۵)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ (۰.۳۹) ۱.۴ (۷۶.۱۵) ۱۶,۰۷۴.۹۳
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۳۵ ۰.۶۹ ۲۵۸.۰۸ ۱,۱۲۱.۰۴
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۰۵) (۰.۳۴) (۱۷.۹۵) (۷۱.۵۸)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۸۴ ۰.۸۹ ۱,۹۸۲.۵۱ ۲,۴۶۰.۹۲
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۴ ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۱۳) ۰ (۳۸.۵۲) ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲.۵۹ ۱.۶۲ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱.۹۶ (۰.۰۴) ۱۱۹,۵۱۷.۹۸ (۱۲.۶۱)
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۱.۰۷) (۰.۸۳) (۹۸.۰۶) (۹۵.۲۹)