صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
حساب‌های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد.

این حساب‌ها به تشخیص مدیر و با توافق متولی، افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد.

سرمایه‌گذار برای ارایه‌ی درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجه مورد نظر را به یکی از حساب‌های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده‌ی مدیر در شعبه ارایه دهد.

بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک تجارت اختصاصی بورس ۱۰۴۳ حساب جاری 104318592
بانک دی وزراء ۰۱۵۰ سپرده کوتاه مدت 0201128849004
بانک دی وزراء ۰۱۵۰ حساب جاری 0100139236004
بانک تجارت استاد نجات اللهی ۱۶۵ حساب جاری 166624754
بانک تجارت استاد نجات اللهی ۱۶۵ سپرده کوتاه مدت 166658543
بانک شهر احمد قصیر ۴۹۷ حساب جاری 1002091695879
بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵ حساب جاری 1005-11-040-707070826
بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵ سپرده کوتاه مدت 1005-10-810-707070823
بانک شهر احمد قصیر ۴۹۷ سپرده کوتاه مدت 700793506331
بانک شهر احمد قصیر ۴۹۷ سپرده کوتاه مدت 700795918799
بانک شهر احمد قصیر ۴۹۷ سپرده کوتاه مدت 7002131018938