صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۲۵۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵,۷۴۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۶۶,۹۰۴,۵۰۳,۴۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱۰,۴۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰۹,۱۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰۹,۱۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۵:۰۰:۰۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۲۱۶,۵۶۱ ۲۱۵,۲۱۹ ۲۱۵,۲۱۹ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۰۶۶,۹۰۴,۵۰۳,۴۳۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۲۱۶,۵۳۷ ۲۱۵,۱۹۵ ۲۱۵,۱۹۵ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۰۶۶,۵۶۶,۷۹۰,۵۳۹
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۲۱۶,۸۱۸ ۲۱۵,۴۷۶ ۲۱۵,۴۷۶ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۰۷۰,۵۵۹,۵۶۵,۱۹۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۱۳,۱۴۳ ۲۱۱,۸۰۵ ۲۱۱,۸۰۵ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۰۱۸,۲۴۶,۹۱۶,۴۵۷
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۲۱۴,۵۳۳ ۲۱۳,۱۷۹ ۲۱۳,۱۷۹ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۰۳۷,۸۳۰,۵۸۴,۷۵۴
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۲۱۹,۴۶۳ ۲۱۸,۰۶۴ ۲۱۸,۰۶۴ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۱۰۷,۴۴۱,۱۶۲,۳۰۶
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۲۱۸,۲۲۵ ۲۱۶,۸۱۷ ۲۱۶,۸۱۷ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۰۸۹,۶۷۶,۴۴۴,۸۱۷
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۲۱۸,۱۱۶ ۲۱۶,۷۰۱ ۲۱۶,۷۰۱ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۰۸۸,۰۲۵,۴۷۸,۱۹۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۲۱۸,۱۱۵ ۲۱۶,۷۰۱ ۲۱۶,۷۰۱ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۰۸۸,۰۱۹,۶۲۷,۹۱۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۲۱۸,۱۵۵ ۲۱۶,۷۴۱ ۲۱۶,۷۴۱ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۰۸۸,۵۹۰,۲۰۸,۴۵۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۲۱۸,۹۲۸ ۲۱۷,۵۶۴ ۲۱۷,۵۶۴ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۱۰۰,۳۲۲,۲۶۹,۵۱۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۲۱۹,۷۹۳ ۲۱۸,۴۲۰ ۲۱۸,۴۲۰ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۱۱۲,۵۱۳,۰۰۰,۲۸۵
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۲۱۹,۰۳۷ ۲۱۷,۶۵۸ ۲۱۷,۶۵۸ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۱۰۱,۶۶۰,۸۰۷,۷۴۲
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۲۱۹,۱۵۷ ۲۱۷,۷۷۶ ۲۱۷,۷۷۶ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۱۰۳,۳۳۵,۷۶۸,۴۲۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۲۱۷,۲۲۰ ۲۱۵,۹۷۲ ۲۱۵,۸۱۲ -۱۶۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۰۷۷,۶۳۴,۶۸۵,۷۳۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۲۱۷,۲۰۰ ۲۱۵,۹۵۲ ۲۱۵,۷۹۲ -۱۶۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۰۷۷,۳۴۵,۱۸۲,۸۷۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲۱۷,۶۴۹ ۲۱۶,۲۴۰ ۲۱۶,۲۴۰ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۰۸۱,۴۴۷,۸۶۱,۰۹۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۲۱۲,۱۵۰ ۲۱۰,۷۷۷ ۲۱۰,۷۷۷ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۳,۰۰۳,۶۰۳,۱۹۲,۳۰۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۲۰۸,۰۷۵ ۲۰۶,۷۲۴ ۲۰۶,۷۲۴ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۴۵,۸۵۱,۱۸۵,۶۷۱
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۲۱۰,۳۳۴ ۲۰۸,۹۶۸ ۲۰۸,۹۶۸ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۹۷۷,۸۳۰,۴۵۹,۷۸۷
  مشاهده همه