صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۰۸۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵,۹۱۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۳۹,۶۷۱,۲۳۰,۵۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸۸,۰۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸۶,۸۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸۶,۸۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۱۲:۲۰:۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۸۸,۶۶۶ ۱۸۷,۴۷۵ ۱۸۷,۴۷۵ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ ۱۴,۰۸۰,۱۵۲ ۲,۶۳۹,۶۷۱,۲۳۰,۵۶۶
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۸۹,۴۷۰ ۱۸۸,۲۹۱ ۱۸۸,۲۹۱ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۶۸۳,۱۸۰,۳۶۱,۰۲۷
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۱۹۵,۱۵۵ ۱۹۳,۹۶۶ ۱۹۳,۹۶۶ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۷۶۴,۰۴۸,۶۰۸,۲۳۸
  ۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱۹۵,۱۵۴ ۱۹۳,۹۶۵ ۱۹۳,۹۶۵ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۷۶۴,۰۳۷,۷۸۲,۶۲۸
  ۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۱۹۵,۱۵۴ ۱۹۳,۹۶۵ ۱۹۳,۹۶۵ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۷۶۴,۰۲۷,۱۹۸,۷۳۶
  ۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۱۹۳,۸۶۹ ۱۹۲,۶۹۶ ۱۹۲,۶۹۶ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۷۴۵,۹۴۰,۵۵۸,۲۶۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۹۳,۸۴۳ ۱۹۲,۶۶۹ ۱۹۲,۶۶۹ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۷۴۵,۵۶۸,۶۰۳,۱۹۶
  ۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۱۸۹,۹۳۷ ۱۸۸,۷۹۴ ۱۸۸,۷۹۴ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۶۹۰,۳۳۷,۱۲۲,۱۲۱
  ۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۱۸۹,۹۲۸ ۱۸۸,۷۸۴ ۱۸۸,۷۸۴ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۶۹۰,۲۰۵,۹۰۱,۶۸۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۱۹۵,۷۰۸ ۱۹۴,۵۵۴ ۱۹۴,۵۵۴ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۷۷۲,۴۲۲,۶۶۷,۲۴۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۹۵,۶۶۲ ۱۹۴,۵۰۸ ۱۹۴,۵۰۸ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۷۷۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۹۵,۵۴۳ ۱۹۴,۳۹۰ ۱۹۴,۳۹۰ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۷۷۰,۰۸۱,۵۴۳,۴۹۸
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۹۷,۱۹۴ ۱۹۶,۰۳۷ ۱۹۶,۰۳۷ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۷۹۳,۵۵۱,۶۶۵,۴۳۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۹۸,۰۳۴ ۱۹۶,۸۷۸ ۱۹۶,۸۷۸ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۸۰۵,۵۴۰,۳۳۷,۸۸۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۹۸,۳۹۰ ۱۹۷,۲۰۸ ۱۹۷,۲۰۸ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۸۱۰,۲۵۰,۶۹۷,۶۵۸
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۲۰۰,۵۷۶ ۱۹۹,۴۰۲ ۱۹۹,۴۰۲ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۸۴۱,۵۰۵,۰۰۵,۱۹۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۲۰۰,۵۷۰ ۱۹۹,۳۹۶ ۱۹۹,۳۹۶ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۸۴۱,۴۲۲,۲۷۵,۳۰۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۲۰۰,۵۷۳ ۱۹۹,۳۹۹ ۱۹۹,۳۹۹ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۸۴۱,۴۵۹,۴۰۵,۲۳۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۲۰۰,۴۹۱ ۱۹۹,۳۱۷ ۱۹۹,۳۱۷ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۸۴۰,۳۰۲,۷۰۵,۹۱۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۲۰۱,۶۹۰ ۲۰۰,۵۰۹ ۲۰۰,۵۰۹ ۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ ۲,۸۵۷,۲۸۷,۴۵۸,۴۴۵
  مشاهده همه