صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی خیابان وزراء، خیابان هفتم، پلاک ۱۳، طبقه ۸ و فکس:۸۸۱۰۹۸۵۹ شرکت سبدگردان آسمان ۴۱۷۹۳۰۰۰