صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ بیانیه سیاست سرمایه گذاری آساس دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ بیانیه سیاست سرمایه گذاری آساس دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ بیانیه سیاست سرمایه گذاری آساس دانلود