صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۰.۰۱۱
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ (۰.۶۸۴)% (۱.۹۱۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۷.۰۳ %۲.۸۳۱
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۳۰.۸۳ %۲۱.۹۵۲
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۲۵.۴۲۵ %۱۴.۳۶۳
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۴۲.۱۸۱ %۴۱.۰۲۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۲۰۵۸.۶۶۶ %۱۷۲۵.۷۲۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰.۱۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷.۵۱)% (۹.۵۵)%