صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ (۰.۲۴۷)% %۰.۰۲۵
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ %۰.۷۴۸ %۰.۶۷۵
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ %۱۲.۶۵۴ %۱۰.۴۵۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ %۳.۶۸۱ (۰.۶۴۴)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ %۲.۷۹۱ (۶.۳۷۸)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ %۲۳.۱۵۵ %۵.۷۹۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ %۱۹۸۹.۹۵ %۱۵۵۴.۴۵۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰.۱۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷.۵۱)% (۹.۵۵)%