صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
51 صورتجلسه مجمع مورخ 97/01/28 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
52 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق آسمان آرمانی سهام منتهی به 1396/12/29 ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
53 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق آسمان آرمانی سهام منتهی به 1396/11/30 ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
54 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق آسمان آرمانی سهام منتهی به 1396/10/30 ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
55 صورتجلسه مجمع مورخ 93/09/12 صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
56 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق آسمان آرمانی سهام منتهی به 1396/09/30 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
57 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ 1396/09/12 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
58 تغییرات امیدنامه صندوق آسمان آرمانی سهام ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
59 صورتجلسه مجمع صندوق آسمان آرمانی سهام مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
60 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آسمان آرمانی سهام ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
سایز صفحه